Опубликован 2021-05-01

IQTISODIY SAVODXONLIK VA IQTISODIY TA’LIMNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Аннотация


Ushbu maqolada iqtisodiy savodxonlikning  shaxs  ma’naviyatidagi o’ziga xos o’rini  va xususiyatlari to’g’risida mulohazalar yuritilgan. Shuningdek ,iqtisodiy ta’limda ko’zda tutilgan muhim masalalardan biri alohida kishilar, oilalar, yuridik shaxslar, institutsional tuzilmalar, moliyaviy muassasalar va boshqa turli sub’ektlar faoliyati yagona makroiqtisodiy tizimni tashkil etishi, bu faoliyatni yanada rivojlantirish borasida esa jamiyat va davlat oldidagi javobgarliklari, ya’ni iqtisodiy mas’uliyatlarini tarbiyalashda ham yetakchi o’rin egallashi hususida mulohazalar bayon etilgan.

 

Как цитировать


Usmonov, A. (2021). IQTISODIY SAVODXONLIK VA IQTISODIY TA’LIMNING TARBIYAVIY AHAMIYATI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://science.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/1326

Библиографические ссылки


O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 15-iyun kuni Toshkentda bo‘lib o‘tgan "Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzuidagi anjumanda so‘zlagan nutqi. -T: 2017 y.

F.T.Egamberdiev, M.O.Esonova, J.X.Xamraqulov, M.F. Egamberdiev. Iqtisodiy tafakkur «Adabiyot uchqunlari». -Т: 2018 y.

Botirov Bakhtiyor Fayzullaevich, & Usmanov Azamat Juraboevich. (2020). MELON IN UZBEKISTAN - ECONOMIC EFFECTIVENESS OF INTRODUCTION OF "MELON, WATERMELON SYRUP", "WATERMELON HONEY", "MANGO" BEVERAGE FROM WATERMELONS. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(4), 136-138. Retrieved from http://summusjournals.uz/index.php/ijdiie/article/view/325

Usmanov, A. (2020). ЎЗБЕКИСТОН БЕТАКРОР ТУРИСТИК МАМЛАКАТ: ТАРИХИЙ ДАЛИЛЛАР, ИМКОНИЯТ ВА ИСТИҚБОЛ 27-32 bet. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(13), 1–143. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3415

B. F. Botirov, J. Usmonov, & R. I. Ablyakimova. (2021). Organization Of Tourism Services In Uzbekistan Based On The Combination Of National Styles And Modern Innovations . INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND CURRENT RESEARCH CONFERENCES, 53–57. Retrieved from https://usajournalshub.com/conferences/index.php/iscrc/article/view/66

Usmonov, AJ (2021). Iqtisodiy ta'limning tarbiyaviy ahamiyati. American Journal of Social Science and Education Innovations , 3 (01), 105-109. https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue01-20

1. Ablyakimova, R. (2020). VIEW AND THEORIES ON FACTORS INFLUENCING MANAGEMENT DECISION-MAKING. Архив Научных Публикаций JSPI, 11(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1052

Alimova, Q. (2021). ZAMONAVIY MENEJER FAOLIYATI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/920

Alimova Kunduz Oybek qizi, & Toshboyeva Hulkar Mirzaboy qizi. (2021). ISSUES OF ETHICS AND ETHICS IN THE CHILDHOOD OF HAZRAT SHAIKH MUHAMMAD SADIQ MUHAMMAD YUSUF. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 93–95. Retrieved from https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1227

Alimova, Q. (2021). TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISH. Jizzax innovatsion ta'limi , 1 (1). Https://ruslit.jspi.uz/index.php/education/article/view/564

Alimova, Q. (2021). УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Джизакское инновационное образование, 1(1). извлечено от https://education.jspi.uz/index.php/education/article/view/564

Alimova, Q. (2020). Farzand tarbiyalashda ota-onalarning asosiy xatolari. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/436

Alimova Kunduz Oybek qizi, & Nazarov Toshpolat Boshbek ogli. (2020). WAYS TO ACHIEVE SUCCESS IN EDUCATION. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(4), 204-205. Retrieved from http://summusjournals.com/index.php/ijdiie/article/view/343

Majidov, J. (2020). ПРОФЕССИОНАЛ ФУТБОЛ ЖАМОАЛАРИДА “ТРЕНЕР–СПОРТЧИ” ТИЗИМИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Majidov, J., & Majidova, G. (2020). SHAXS IJTIMOIY TARAQQIYOTIDA OILA MUHITINING O'RNI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Majidov, J. (2020). PSYCHOLOGICAL CRITERIA OF THE LEADER PERSONALITY. Архив Научных Публикаций JSPI.

Majidov, J. (2020). Социальный интеллект как совокупность способностей, обеспечивающих адаптацию личности в обществе. Архив Научных Публикаций JSPI.

Majidov, J. (2021). СПОРТДАГИ МУЛОҚОТ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ҲОДИСА СИФАТИДА. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/723

Majidov, J. (2021). ФУТБОЛ ЖАМОАЛАРИДА ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАР КЕЧИШИНИНГ АЙРИМ ҲУСУСИЯТЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/724

Авторы


Azamat Usmonov

Jizzax Davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

Iqtisodiy tafakkur, iqtisodiy mas’uliyat, iqtisodiy madaniyat, tejamkorlik, mehnat unumdorligi, mehnat intensivligi, biznes, iqtisodiy samaradorlik

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group